ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ១,២១២ករណី និងស្លាប់​​៥នាក់

BREAKING: ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន «១,២១២ករណី» និងស្លាប់​​ ០៥នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ របស់អាជ្ញាធរឡាវ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង