កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧,១០២ករណី និងស្លាប់​៥៧នាក់ទៀត

BREAKING: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន «៧,១០២ករណី» និងស្លាប់​ ៥៧នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី០៩ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង