គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer  បង្ហាញតួលខ នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោករួមមាន..

បរទេស៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer  បានបង្ហាញតួលេខ នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ សរុប​រួមមាន៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន ២៦៨,០៦៧,៧៣៦នាក់- ជាសះស្បើយចំនួន ​២៤១,២៦៣,៨៨៤ នាក់ និងមានអ្នកជំងឺស្លាប់​ចំនួន ​ ​ ៥,២៩៤,៤១២​​នាក់។

ខាងលើនេះ ជាតួលេខគិតត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ២០២១​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង