ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៧៨៧នាក់ និងស្លាប់​២០នាក់

BREAKING: ប្រទេសថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន “៣,៧៨៧”​នាក់ និង ស្លាប់​២០នាក់។ ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ០៥​នាក់។

នេះបើ​យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង