កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១២(PCR)នាក់ទៀត និងស្លាប់៣នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១២(PCR)នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១៣នាក់ និងស្លាប់ ០៣នាក់ (០២នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ១១នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០១នាក់។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន ១២០,៣៥៥នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៧០៨នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ២,៩៨៥នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង