កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦,៦៨៩ករណី និងស្លាប់​ ៤៣នាក់ទៀត

BREAKING: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន «៦,៦៨៩ករណី» និងស្លាប់​ ៤៣នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរកូរ៉េ ចុះថ្ងៃទី១២ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង