ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ១,២៧៤ករណី និងស្លាប់​​១១នាក់

BREAKING: ប្រទេសឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន «១,២៧៤ ករណី» និងស្លាប់​​ ១១នាក់។

នេះបើយោតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរឡាវ ចុះថ្ងៃទី​១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង