លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូលរួមពិធីប្រកាសសមាសភាព ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស គ.២៧

រាជធានីភ្នំពេញ៖ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស គ.២៧។

ពិធីនេះធ្វើឡើង នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ នាស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង