វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៤,៦២១ករណី និងស្លាប់​២២៨នាក់

BREAKING: ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៤,៦២១ករណី និងស្លាប់​ ២២៨នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង