ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៣៩៨នាក់ និងស្លាប់​២៣នាក់

BREAKING: ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ៣,៣៩៨នាក់ និងស្លាប់​ ២៣នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ចំនួន ០២​នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង