តួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ សរុបមានចំនួន..

បរទេស៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer ផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ សរុបចំនួន​៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ មានចំនួន ២៧០,៤១២,៦៣៨នាក់- ជាសះស្បើយ មានចំនួន ​២៤៣,០៨៤,២៧១​​នាក់ និងអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូីដ​ មានចំនួន ​ ​ ៥,៣២១,៧១៦នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង