អត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស សរុប១៤,២០១,៣២២នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ធ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ, ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបមានចំនួន ១៤,២០១,៣២២នាក់។

អត្រាតួលេខខាងលើនេះ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង