ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ «១,៣៥៨ ករណី» នៅថ្ងៃទី​១៤ ខែធ្នូ

បរទេស៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន «១,៣៥៨ ករណី» នៅថ្ងៃទី​១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង