វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥,២២០ករណី និងស្លាប់​២៥២នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន «១៥,២២០ករណី» និងស្លាប់​ ២៥២នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង