កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧(PCR)នាក់ និងស្លាប់៣នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៧ (PCR) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១៣នាក់ និងស្លាប់ ០៣នាក់ (០១ នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ០៦នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០១នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២០,៣៩៧នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៧៥៩នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ២,៩៩៨នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង