រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ជូនដំណឹង​ស្តីពីការចាកចេញ ពីទីតាំងដីគម្របព្រៃឈើ- ដីព្រៃលិចទឹក- ដីព្រៃកោងកាង និងដីតំបន់អភិរក្ស..

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ការចាកចេញពីទីតាំងដីគម្របព្រៃឈើ- ដីព្រៃលិចទឹក- ដីព្រៃកោងកាង- ដីតំបន់អភិរក្ស​- ដីនៅស្ថានីយដាំឈើអូរថ្ម- ដីឧទ្យានជាតិ- ដីឧទ្យានជាតិ-សមុទ្រ របៀងអភិរក្សជីវចម្រុះ-
ដីតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងព្រែកទឹកសាបក្បាលឆាយ និងដីកម្មសិទ្ធិឯកជន​ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង