ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៥៣៧នាក់ និងស្លាប់​៤១នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ៣,៥៣៧នាក់ និង ស្លាប់​ ៤១នាក់។ ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៨២​នាក់។

នេះបើ​យោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង