វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥,២៧០ករណី និងស្លាប់​២៤១នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៥,២៧០ករណី និងស្លាប់​ ២៤១នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង