កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨ (PCR)នាក់ និងស្លាប់៣នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៨ (PCR) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១២នាក់ និងស្លាប់ ០៣នាក់ (០២ នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ០៨នាក់- អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១២០,៤០៥នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៧៧១នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៣,០០១នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង