កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី និងស្លាប់​៧៣នាក់

ប្រទេស៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៧,៤៣៥ករណី និងស្លាប់​ ៧៣នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី១៧ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង