កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី «អូមីក្រុង» ករណីទី២ លើបុរសជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ អាយុ២៥ឆ្នាំ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី «អូមីក្រុង» ករណីទី២ លើបុរសជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ អាយុ ២៥ឆ្នាំ ដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសកេនយ៉ា…៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង