អត្រាតួលេខជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបនៅលើពិភពលោក​ ​មានចំនួន..

បរទេស៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បង្ហាញជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ លើពិភពលោក​ សរុប​មានចំនួន៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៧៣,៩៣៦,៥២៦​​នាក់

– អ្នកជំងឺស្លាប់​ចំនួន ​ ​ ​ ៥,៣៦០,០៥១នាក់

– ជាសះស្បើយ ចំនួន ​ ២៤៥,៨១៦,៦៣១នាក់

តួលេខ​ខាងលើនេះ គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង