ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,១៣២នាក់ និងស្លាប់​២៨នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ៣,១៣២នាក់ និងស្លាប់​ ២៨នាក់។  ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៩៣​នាក់។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង