កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦នាក់(PCR) និងស្លាប់២នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា បន្តរកឃើញ ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ០៦នាក់ (លទ្ធផលបញ្ចាក់ដោយ PCR)- ជាសះស្បើយ ១០នាក់ និងស្លាប់ ០២នាក់ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០១នាក់)៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង