កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦,២៣៦ករណី និងស្លាប់​៧៨នាក់ទៀត

បរទេស៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន «៦,២៣៦ករណី» និងស្លាប់​ ៧៨នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី១៩ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង