វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦,១១០ករណី និងស្លាប់​២១៥នាក់

បរទេស៖ ប្រទេវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន «១៦,១១០ករណី» និងស្លាប់​ ២១៥នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង