អត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ

បរទេស៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បង្ហាញជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សរុប​មានចំនួន៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន ២៧៤,៩៩៥,៣០៧​​នាក់

– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ចំនួន ៥,៣៧០,១០៥នាក់

– ជាសះស្បើយ ចំនួន ២៤៦,៦៦៥,៣៩៧នាក់។

តួលេខ​ខាងលើនេះ គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ ២០២១​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង