កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥,៣១៨ករណី និងស្លាប់​៥៤នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥,៣១៨ករណី និងស្លាប់​ ៥៤នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី២០ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង