ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៨២៤ ករណី និងស្លាប់​​១នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន «៨២៤ ករណី» និងស្លាប់​​ ១នាក់ ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃទី​ ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង