កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧ (PCR)នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៧ (PCR) នាក់ទៀត – ជាសះស្បើយ ១១នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ០៥នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០២នាក់។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២០,៤២៣នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៨០៣នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ៣,០០៥នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង