សម្តេច ហ៊ុន សែន ប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងកូវីដ-១៩ ក្នុង”សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សារពិសេស របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ «២០កុម្ភៈ»។

នេះបើតាមសារសំឡេងពិសេស របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ត្រូវបានបណ្តាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយ នៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង