សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ វ៉ាក់សាំង Pfizer ចំនួន ២,៣លានដូស របស់អូស្ត្រាលី នឹងបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៦ និងថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ…

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ “ខ្ញុំសង្ឃឹមថា វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី នឹងបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៦ និង ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដែលមានចំនួនប្រមាណជា ២,៣លានដូស”។

នេះបើតាមប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ នៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង