កម្ពុជា នឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំងដល់ ១៥អង្សា នៅចុងសប្តាហ៍នេះ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនយម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ នៅតាមបណ្តាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន អាចចាប់ចុះត្រជាក់ខ្លាំងសារជាថ្មី រហូតដល់ ១៥អង្សា នៅចុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង