តួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ សរុបមានចំនួន..?

បរទេស៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានចុះផ្សាយថា ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ សរុបមានចំនួន​៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន ២៧៥,៦៩៧,១៧៦ ​​នាក់
– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ចំនួន ៥,៣៧៥,៨៦៥ នាក់

– ជាសះស្បើយ ចំនួន ​ ២៤៧,២៧៣,៩៥៩ ​នាក់

តួលេខ​ខាងលើនេះ គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០២១​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង