កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥,២០២ករណី និងស្លាប់​៥២នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥,២០២ករណី និងស្លាប់​ ៥២នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម ក្នុងរបាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី២១ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង