កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-ថ្មី ៣(PCR)នាក់ និងស្លាប់១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-ថ្មី ចំនួន ០៣(PCR) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ០៩នាក់ និងស្លាប់ ០១ នាក់ (០១នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ០២នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០១នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១២០,៤៣០នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៨២៤នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០០៦នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង