សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ មិនអនុញ្ញាតឱ្យរថយន្ត និងម៉ូតូ ដែលមិនបានបង់ពន្ធ អាចធ្វើចរាចរណ៍ លើដងផ្លូវជាដាច់ខាត

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា ៖ “រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យរថយន្ត និងម៉ូតូ ដែលមិនបានបង់ពន្ធ អាចធ្វើចរាចរណ៍លើដងផ្លូវជាដាច់ខាត ក្រោយពេលអស់ឱសានវាទ”។

សម្តេចតេជោ មានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង