កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤(PCR)នាក់ទៀត និងស្លាប់ «គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៤(PCR) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១០នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ០២នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០២នាក់។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១២០,៤៣៤នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៨៣៤នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០០៦នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង