វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦,៣៧៧ករណី និងស្លាប់​២៨០នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៦,៣៧៧ករណី និងស្លាប់​ ២៨០នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង