កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦,៩១៩ករណី និងស្លាប់​១០៩នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៦,៩១៩ករណី និងស្លាប់​ ១០៩នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃ ចុះទី២៣ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង