ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៦៧១នាក់ និងស្លាប់​២៧នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ២,៦៧១នាក់ និងស្លាប់​ ២៧នាក់។ ក្នុងនោះ ករណី ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៥៣​នាក់។

នេះបើ​យោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង