ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបនៅលើពិភពលោក​..

បរទេស៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានចុះផ្សាយថា អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបនៅលើពិភពលោក​ រួមមាន​៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន ២៧៨,៤៦៩,៩៥៤​​ នាក់

– អ្នកជំងឺស្លាប់​  ចំនួន ​ ​ ​ ​ ​ ៥,៤០០,១៤២ ​​នាក់

– ជាសះស្បើយ ចំនួន ​ ​ ២៤៩,១៣៥,៦០៦ ​​​នាក់។

តួលេខ​ខាងលើនេះ គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង