ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ១,០៣៧ករណី និងស្លាប់​​៦នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ១,០៣៧ករណី និងស្លាប់​​ ០៦នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង