កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦,២៣៣ករណី និងស្លាប់​៥៦នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦,២៣៣ករណី និងស្លាប់​ ៥៦នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី២៤ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង