កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវី-១៩ថ្មី ១៥(អូមីក្រុង)នាក់ និងស្លាប់១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំថឺកូវី-១៩ថ្មី ចំនួន ១៥(អូមីក្រុង)នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១៣នាក់ និងស្លាប់ ០១នាក់ (០១នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ «គ្មាន» និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ១៥នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មាន អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១២០,៤៦៤នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៨៧៤នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០០៩នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង