ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៣០៥នាក់ និងស្លាប់​ ៣២នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន “២,៣០៥”​នាក់ និងស្លាប់​ ៣២នាក់។ ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៥៤​នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង