តួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​រួមមាន​..

បរទេស៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានបង្ហាញជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ លើពិភពលោក​សរុប​មានចំនួន៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៨១,៦១៥,៩៣៤​​ ​នាក់

– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ ចំនួន ​ ​ ​ ​ ៥,៤២២,០០៩ ​នាក់

– ជាសះស្បើយ ចំនួន ​​​ ២៥០,៨៤២,៩៧១ ​​​នាក់។

តួលេខ​ខាងលើនះ គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង