ស្ថានភាពធាតុអាកាស ប្រចាំសប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី២៩ ធ្នូ ដល់ទី៤ ខែមករា..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ប្រចាំសប្តាហ៍ ខណៈទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពី ប្រទេសចិន បាននឹងកំពុង រំកិលចុះមកក្រោមដោយគ្របដណ្តប់លើកម្ពុជាជាមួយ និងខ្យល់មូសុងឦសានបក់ ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ…៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង