កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥នាក់ និងស្លាប់១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិ បាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៥ (០២នាក់ អូមីក្រុង) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១១នាក់ និងស្លាប់ ០១ នាក់ (០១នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ០៣នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០២នាក់ (អូមីក្រុង)។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២០,៤៦៩នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៨៨៥នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០១០នាក់៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង