កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤នាក់ និងស្លាប់១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៤ (០១នាក់ អូមីក្រុង) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ០៩នាក់ និងស្លាប់ ០១នាក់ (០១នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ០៣នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០១នាក់ (អូមីក្រុង)។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២០,៤៧៣នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៨៩៤នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០១១នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង